Kích hoạt tem điện tử

Bước 1: Nhập mã và số điện thoại
LẤY MÃ XÁC THỰC

Bước 2: Nhập mã xác thực 4 số
KÍCH HOẠT TEM

Nội dung kích hoạt

Tra cứu tích điểm điện tử

Bước 1: Nhập số điện thoại tra cứu
LẤY MÃ XÁC THỰC

Bước 2: Nhập mã xác thực 4 số
TRA CỨU ĐIỂM

Thông báo tra cứu tích điểm