Kích hoạt tem điện tử

Bước 1: Nhập mã và số điện thoại
LẤY MÃ XÁC THỰC

Bước 2: Nhập mã xác thực 4 số
KÍCH HOẠT TEM

Nội dung kích hoạt

Tra cứu tích điểm điện tử

Bước 1: Nhập số điện thoại tra cứu
LẤY MÃ XÁC THỰC

Bước 2: Nhập mã xác thực 4 số
TRA CỨU ĐIỂM

Thông báo tra cứu tích điểm

Tra cứu bảo hành điện tử

Nhập số serial trên tem để tra cứu

TRA CỨU BẢO HÀNH

Thông báo tra cứu bảo hành

Serial
Tên sản phẩm
Ngày kích hoạt
Số điện thoại
Mô tả sản phẩm
Tên đại lý